Verzendklasse: brievenbus 1 stuk

Leer bridge met Berry4 deel 2

Onmisbaar in combinatie met Leer bridge met Berry Westra deel 1. De basis theorie wordt uitgebreid met ondermeer preëmtief bieden en slembieden. Bijbehorende software is de cd-rom Progress + 2.

Start met bridge deel 3 werkboek

Bridge is niet moelijk om te leren. Belangrijk is dat je er veel tijd in stopt om te oefenen. Bridge oefenen kan op vele manieren. Thuis met oefeningen uit dit werkboek, op internet of met je medecursisten aan de bridgetafel. Oefen tijdens de cursus met dit werkboek dat naadloos aansluit op het theorieboek Start met bridge deel 3 (art.nr. 4562). Ieder hoofdstuk begint met een samenvatting van de behandelde stof uit het theorieboek. Daarna volgen per hoofdstuk diverse oefeningen waarmee je jouw opgedane bridgekennis kunt oefenen en toetsen. Start met bridge is de moderne, vernieuwende en officiële bridgeleermethode van de Nederlandse Bridge Bond en gaat uit van de methode ‘vijfkaart hoog’.

Bridgevermaak deel 1

Bridgevermaak 1 is een boek voor bridgers van alle niveaus. De auteur Kees Tammens behandelt op luchtige wijze alle Nederlandse successen bij de wereldtoernooien in de afgelopen dertig jaar.
Net als elke andere sporter droomt de bridger van de wereldtitel. In de geschiedenis van het WK-bridge hebben verschillende Nederlandse bridgers uitgeblonken. Kreijns-Slavenburg wonnen in 1966 het WK-paren en werden onze eerste wereldkampioenen. Daarna volgden de junioren in 1987, het open team in 1993, Carla Arnolds-Bep Vriend in 1994 en het vrouwenteam in 2000. Dat brengt het aantal Nederlandse wereldkampioenen op achttien. Een bijzondere negentiende wereldkampioen is Jack; de viervoudig wereldkampioen onder de bridgeprogramma’s.
Bridgevermaak 1 gaat over de wereldtoernooien en over de manier waarop de Nederlandse helden de titel veroverden. De lezer kruipt in de huid van de wereldkampioenen en biedt en speelt mee met een serie problemen uit de titeltoernooien.

Bridgevermaak deel 2

Bridgevermaak 2 is een boek voor bridgers van alle niveaus. Luchtig boekje, ideaal om mee te nemen op reis of in de trein omdat je elk hoofdstukje apart kan lezen.

De auteur Kees Tammens beschrijft het verhaal over vier jongens, Thijs, Stef, Mark en Jim, die elkaar op het eind van de jaren zestig ontmoeten bij hun komst naar de studentenstad. Zij zijn dan achttien lentes jong. Het zijn roerige tijden. De vier komen elkaar tegen en er ontwikkelt zich een hechte vriendschap. Zij werpen zich dagelijks met hart en ziel op bridge. Met overweldigend enthousiasme, inzet en ijver ontdekken zij de fijne kneepjes van het spel. Dag in dag uit spelen gevolgd door nachtenlange analyses en discussies.

Bridgevermaak 2 gaat over de belevenissen van deze vier bridgers in de verschillende wedstrijdvormen waarbij strategische, tactische en technische aspecten de revue passeren. Elk lid van het illustere viertal geeft in intermezzo’s aan hoe hij het bridge als competitieve denksport heeft beleefd. Zij schromen niet de eigen ideeën over de beoefening van hun favoriete kaartspel te spuien en te verdedigen. Daarbij hebben individuele voorkeuren nog wel eens de voorrang. Doel is dat de lezer haar of zijn manier van bridge spelen eens aan andere opvattingen kan toetsen. De nadruk ligt op het spelen. De lezer wordt in Bridgevermaak 2 danig aan de tand gevoeld. In elk spel wordt gevraagd wordt in de huid van een hoofdrolspeler te kruipen en het winnende speelplan op te stellen of de kansrijkste aanpak van het tegenspel. Naast technische aspecten komt ook dikwijls de psychologie om de hoek kijken. De oplossing van een spel is namelijk lang niet altijd honderd procent rechtlijnig. Bridge is nu eenmaal een spel met talrijke onduidelijke situaties. Absolute bridgewaarheden en wetten zijn dan niet van toepassing. Voor de winnende keuze of beslissing verzamelt de bridger informatie, combineert de gegevens, deduceert en komt tot een speelwijze. Dat is de opdracht van de lezer in Bridgevermaak 2.