Probleem van de maand – oktober 2018

Vraag:

8 5 3
7 3
H 9 4 3 2
B 8 2

Voeg een kolom toe

A V 10
V B 10 9 6 5
A 8
A H

Voeg een kolom toe

Noord Oost Zuid West
1 pas 1SA doublet
pas pas 2 4
pas pas pas

Creëer Rij

Oplossing:

8 5 3
7 3
H 9 4 3 2
B 8 2

Voeg een kolom toe

H B 7 6 4
A H 4
7 6 5
9 5

Voeg een kolom toe

N
W   O
Z
9 2
8 2
V B 10
V 10 7 6 4 3

Voeg een kolom toe

A V 10
V B 10 9 6 5
A 8
A H

Voeg een kolom toe

Noord Oost Zuid West

Creëer Rij