Probleem van de maand Mei 2019

Vraag:

2
H 10 8 4 3
H V B
B 6 5 3

Voeg een kolom toe

H V B 10 9 4 3
A 8 7 4
10 2

Voeg een kolom toe

West Noord Oost Zuid
4
pas pas pas pas

Creëer Rij

Contract:

Uitkomst:

Oplossing:

2
H 10 8 4 3
H V B
B 6 5 3

Voeg een kolom toe

A 8 5
A B 9 7 5
2
H V 7 4

Voeg een kolom toe

N
W   O
Z
7 6
V 6 2
10 9 6 5 3
A 9 8

Voeg een kolom toe

H V B 10 9 4 3
A 8 7 4
10 2

Voeg een kolom toe