Probleem van de maand Mei 2023

Vraag:

8 6 2
H 7 6
H 6 4
A 9 6 2

Voeg een kolom toe

A V B 4 3
8 3
B 9 2
H 4 3

Voeg een kolom toe

West Noord Oost Zuid
21 pas pas 2
pas pas pas

Creëer Rij

Contract:

Uitkomst:

Oplossing:

8 6 2
H 7 6
H 6 4
A 9 6 2

Voeg een kolom toe

5
V B 10 5 2
A V 8 7 3
10 5

Voeg een kolom toe

N
W   O
Z
H 10 9 7
A 9 4
10 5
V B 8 7

Voeg een kolom toe

A V B 4 3
8 3
B 9 2
H 4 3

Voeg een kolom toe