Probleem van de maand November 2021

Vraag:

A 3 2
A B 6
7 5 4
10 8 5 2

Voeg een kolom toe

H 4
H V 10 9 5
A 8 6 3 2
3

Voeg een kolom toe

West Noord Oost Zuid
11
pas 2 pas 32
pas 43 pas pas
pas

Creëer Rij

Contract:

Uitkomst:

Oplossing:

A 3 2
A B 6
7 5 4
10 8 5 2

Voeg een kolom toe

V B 10 6
8
V 10 9 8
H B 9 6

Voeg een kolom toe

N
W   O
Z
9 8 7 5
7 4 3 2
H
A V 7 4

Voeg een kolom toe

H 4
H V 10 9 5
A B 6 3 2
3

Voeg een kolom toe