Probleem van de maand September 2020

Vraag:

H 10 8 4 3
A 6 5
V 4
H 10 3

Voeg een kolom toe

A V B 9 2
V 10 3
8 3
A B 2

Voeg een kolom toe

West Noord Oost Zuid
1
doublet redoublet 2 pas
pas 4 pas pas
pas

Creëer Rij

Contract:

Uitkomst:

Oplossing:

H 10 8 4 3
A 6 5
V 4
H 10 3

Voeg een kolom toe

7
H B 7 4
A H 5 2
V 9 8 6

Voeg een kolom toe

N
W   O
Z
6 5
9 8 2
B 10 9 7 6
7 5 4

Voeg een kolom toe

A V B 9 2
V 10 3
8 3
A B 2

Voeg een kolom toe