Hogekleurenfit

Hogekleurenfit

9.50

Beschrijving

Hoe sneller je een fit in de hoge kleuren ontdekt hoe beter het is. Een hogekleurencontract levert meestal een slag meer op dan een sans-atoutcontract. En hoge kleuren scoren beter dan lage kleuren. Dit boek geeft de instrumenten de hogekleurenfit zo goed mogelijk te vinden. En als de fit eenmaal gevonden is, biedt de auteur bovendien ook handvatten om met zo min mogelijk informatie voor de tegenpartij en zoveel mogelijk informatie voor de eigen partij het beste contract uit te bieden. Modern preëmptief steunen, de Bergenconventie en de nog niet eerder gepubliceerde 2SA-Maasconventie passeren de revue. Ook wordt duidelijk hoe te handelen als de tegenpartij stoort met een volgbod.